დიტექის და ჯგუფი ტელეგარტნერის პარტნიორული ურთიერთობის შესახებ


დიტექი წარმოადგენს ჯგუფი ტელეგარტნერის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში. სახელმწიფო და კერძო კომპანიებს სთავაზობს წამყვან გერმანული მწარმოებლის ჯგუფი ტელეგარტნერის მაღალსიხშირულ, ქსელურ და ოპტიკურ კონექტორებს.

ჯგუფი ტელეგარტნერის შესახებ


ჯგუფი ტელეგარტბნერი არის ოჯახური ბიზნესი, რომელმას ბოლო 70 წლის განმავლობაში სახელი მოიხვეწა მაღალი ხარისხის კონექტორების წარმოებით და საერთაშორისო ბაზარზე კარგად განვითარებული ქსელის მეშვეობით მიწოდებით. კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქტები დიდი პოპულარობით სარგებლობს კავშირგაბმულობის და მონაცემთა გავრცელების პროვაიდერ კომპანიებსა და წრეებში, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის პროდუქციის მიღება ხელმისავწდომ ფასად.

1945 წლიდან დღემდე, კომპანიის მთავარი თვითმოთხოვნა: "ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს უბრალოდ მაღალი ხარისხი. ჩვენ გვინა ვიყოთ საუკეთესო და მომხმარებლებს მივაწოდოთ ბრწყინვალე გადაწყვეტები, რომლის დახმარებითაც წარმატებით განახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას" რჩება უცვლელი.

ჯგუფ ტელეგარტნერში გაერთიანებული კომპანიები აწარმოებენ პროდუქციას, რომლის მეშვეობითაც პროდუქციის მომხმარებლები წარმატებით უმკლავდებიან არსებულ და პოტენციურ სირთულეებს.სპილენძის მავთულიდან ოპტიკურ ბოჭკოვან ტექნოლოგიებამდე


დაფუძნების დღიდან ტელეგარტნერი სტაბილურად იზრდება როგორც კომპანია და ბაზრის მოთხოვნის პარალელურად აფართოებს ნაწარმის ასორტიმენტს.

ტელეგარტნერი ტრადიციული კომპანიაა მომავლის ხედვებით

ტელეგარტნერი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა, როდესაც საუბარი ეხება ქოაქსიალურ კონექტორებს, ქსელურ კომპონენტებს, მაღალი სიზუსტით წარმოებულ აქსესუარებს, ჩამოსხმული პლასტმასის აქსესუარებს, ინდუსტრიულ ელექტრონაწარმს და კაბელების აწყობის აქსესუარებს. 


ჯგუფი ტელეგარტნერის ისტორია


ჯგუფი ტელეგარტნერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ ოფიციალურ გვერდზე შემდეგი ბმულის გამოყენებით https://www.telegaertner.com