დიტექის და მოტოროლა სოლუშენსის პარტნიორული ურთიერთობის შესახებდიტექი 2015 წლიდან წარმოადგენს მოტოროლა სოლუშენსის ევრიპისა და აფრიკის რეგიონალური არხის ავტორიზებულ პარტნიორს საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენს პარტნიორებსა და საბოლოო მომხმარებლებს უწევთ მწარმოებლის სისტემების და გადაწყვეტების პროექტირების, ინსტალაციის და სხვა სისტემებთან ინტეგრაციის სერვისებს, საგარანტიო და გარანტიის შემდგომ მომსახურებას საქართველოს ტერიტორიაზე.


მოტოროლა სოლუშენსის ყოველი დღე იწყება ინოვაციით


მომენტისთვის, რომელიც მნიშვნელოვანია

მოტოროლა სოლუშენსის შესახებ


მოტოროლა სოლუშენსი აკავშირებს ხალხს ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით. მოტოროლა სოლუშენსის გადაწყვეტების და ტექნოლოგიების მომხმარებლები არიან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დამცველი და სხვა ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, კერძო კომპანიები რომელთაც ესაჭიროებათ ოპერატიული კავშირის უზრუნველყოფა. მოტოროლა სოლუშენსის გადაწყვეტები საიმედო და სწრაფი კავშირით უზრუნველყოფენ ჯგუფებს, როდესაც ოპერტიულ ინფომრაციასთან დაუყოვნებლივი წვდომა კრიტიკულია, მიუხედავად მათი მდებარეობისა.

მომხმარებლები ენდობიან მოტოროლა სოლუშენსს, მისი სერვისების და გადაწყვეტების დროში გამოცდილი საიმედო სისტემების და კომპანიის შთამბეჭდავი, ინოვაციებით სავსე წარსულის გამო.

საბოლოო მომხმარებლებთან პარტნიორული ურთიერთობის და მათ მოთხოვნებზე და საჭიროებებზე ფრთხილი დაკვირვების შემდეგ, მოტოროლა სოლუშენსს შესწევს უნარი, გააუმჯობესოს მომხმარებელთა ყოველდღიური სამუშაო გარემო.

მოტოროლა სოლუშენსი ინდუსტრიის ლიდერია


მოტოროლა სოლუშენსი ემსახურება 100,000-ზე მეტ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის და კომერციულ ორგანიზაციებს 100-ზე მეტ ქვეყანაში. პროდუქციის პორტფოლიოში აუცილებლად მოიძებნება ხელსაწყო, რომელიც დაეხმარება კომპანიებს საქმიანობის სწრაფად, უშეცდომოდ და უსაფრთხოდ წარმართვაში.

პიონერი შემეცნებითი კვლევების მიმართულებით


ინდუსტრიული ლიდერის როლში, მოტოროლა სოლუშენსი აპროექტებს და ანვითარებს მოწყობილობებს და ინფრასტრუქტურას, რომელიც ემსახურება მომხმარებლებს. მოტოროლა სოლუშენსის ფილოსოფიაა შემქნას პროდუქცია, რომელიც განკუთვნილია კრიტიკული მიზნებისთვის და მისი თანამშრომლობა საბოლოო მომხმარებლაბთან, მათი ყოველდღიური საჭიროებების და მოთხოვნების დეტალური შესწავლის მიზნით, კომპანიას აძლევს კრიტიკულ ინფორმაციას და გამოცდილებას მაღალი ხარისხის პროდუქციის შემუშავებისა და წარმოებისთვის. მოტოროლა სოლუშენსი აგროვებს ინფორმაციას სამუშაო არეალიდან და იყენებს ლაბორატორიაში, პროდუქციის შესაძლებლობების და ფუნქციონალის დახვეწის, საბოლოო მომხმარებლებზე და რთულ სამუშაო გარემო პირობებზე უკეთ მორგების მიზინით. 

მოტოროლა სოლუშენსი ორიენტირებულია მომხმარებლებზე


გლობალური წარმომადგენლებთან ერთად, მუშაობის შედეგად, მოტოროლა სოლუშენსი ამყარებს მჭიდრო კონტაქტებს საბოლოო მომხმარებლებთან. კომპანია ფოკუსირებულია ინტეგრირებული გადაწყვეტების განვითარებაზე. გადაწყვეტების, რომელიც ამართლებს ინვესტიციას, უზრუნველყოფს კომპანიებს საიმედო კავშირით და უბრუნებს სისტემებსა და გადაწყვეტებში ჩადებულ ინვესტიციას მოკლე დროში.

 

მოტოროლა, შემდეგი თაობის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სისტემები:

ინოვაციების N1 მიმწოდებელი

საჯარო ინფორმაცია


აღმასრულებელი დირექტორი:
გრეგ ბრაუნი

სათაო ოფისი:
აშშ, ილინოისის შტატი, ჩიკაგო

გლობალური წარმომადგენლობა:
13,000 თანამშრომელი 60 ქვეყანაში
  
ინტელექტუალური საკუთრება:
ათასობით პატენტი კრიტიკული-დანიშნულების და უსადენო ტექნოლოგიების მიმართულებებით

სიმბოლო:
ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა: MSI


მოტოროლა სოლუშენსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ ოფიციალურ გვერდზე შემდეგი ბმულის გამოყენებით http://www.motorolasolutions.com