დიტექის და ლამბდა ანეტნას პარტნიორული ურთიერთობის შესახებ


დიტქი არის ესპანური კომპანია ლამბდა ანტენას ავტორიზებული დისტრიბუტორი საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენ ვახორციელებთ მწარმოებლის (ანტენები, დუპლექსური ფილტრები, ფილტრები, შემათანხმებლები, გამაერთიანებლები, მეხამრიდები, სიგნალის შემასუსტებლები) მაღალსიხშირული პროდუქტების იმპორტს და რეალიზაციას, როგორც საბოლოო მოხმარებლებზე, ასევე პარტნიორ ორგანიზაციებზე.  

დიტექი გაგიწევთ სრულ მომსახურებას კომპანიის პროდუქციასთან მიმართებაში, პროდუქციის შერჩევა/კონსულტაციის ეტაპიდან მოწყობილობების სიხშირეზე აწყობა-მომართვის ეტაპის ჩათვლით.

ლამბდა ანტენას შესახებ


ლამდა ანტენა არის მაღალხარისხიანი პროდუქციის შემმუშავებელი და მწარმოებელი კომპანია, რომელიც აღიარებულია წამყვანი სატელეკომუნიკაციო კომპანიების მიერ მსოფლიოს მასშტაბით. კომპანიას დიდი გამოცდიულება აქვს ანტენების, პასიური გამმეორებლების და სხვა სატელეკომუნიკაციო მაღალსიხშირული კომპონენტების წარმოებაში. კომპანია მომხმარებლებს სთავაზობს მრავალმხრივ ტექნიკურ მომსახურებას და მაღალი ხარისხის პასიური პროდუქციის სრულ პორტფოლიოს.


ხარისხზე ორიენტირებული


კომპანია ორიენტირებულია წარმოების ხარისხზე, რაც დადასტურებულია საერთაშორის სეთიფიკატით: ISO-9001 და  ISO-14001 რომელიც კომპანიამ მიიღო 2005 წელს.


ლამბდა ანტენას შესახებ დეტალური ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ ოფიციალურ გვერდზე http://www.lambdaantenas.es/en