დიტექის და კორპორაცია ელ3ჰარისის პარტნიორული ურთიერთობის შესახებ

დიტექი 2016 წლის ოქტომბრიდან წარმოადგენს "ელ3ჰარის ქომუნიქეიშენ სისტემსის" ავტორიზებულ საერთაშორისო წარმომადგენელს საქართველოს ტერიტორიაზე. დიტექი ფარავს კომპანიის ტაქტიკური კავშირგაბმულობის და ღამის ხედვის პროდუქციის და სისტემების მიმართულებებს. ჩვენ გთავაზობთ წარმომადგენობით, საკონსულტაციო, საინსტალაციო და შემდომ მომსახურებას ქვეყნის ტერიტორიაზე.

კორპორაცია ჰარისის შესახებ


ოკეანიდან ორბიტამდე და ყველგან მათ შორის, ელ3ჰარისი აწარმოებს კრიტიკული მნიშვნელობის გადაწყვეტებს მსოფლიოს დაკავშირების, ინფორმირების და დაცვისთვის.

ელ3ჰარისის მოღვაწეობის სფერო

ჰარისი არის აღიარებული ლიდერი ტაქტიკური კავშირის, გეოსივრცული სისტემების და სერვისების, საჰაერო მარშრუტების მართვის, გარემოზე დაკვირვების გადაწყვეტების, ავიონიკის და ბრძოლის მართვის, სივრცისა და ინტელექტის მიმართულებებით

მომავლის ქსელები

მოწინავე კავშირგაბმულობის პროდუქტები, ღამის ხედვის ტექნოლოგიები და ქსელის ინტეგრირებული გადაწყვეტები აშშ-ს სამხედრო, მოკავშირე საერთაშორისო ძალების და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სისტემებისთვის.

ელ3ჰარისის მიერ პრობლემების სიღრმისეული აღქმა, რომელსაც ყოველდღიური მოქმედებების დროს აწყდებიან ქვეყნის სამსახურში და მის სადარაჯოზე მყოფი სამხედრო და ძალოვანი უწყებები, წარმოაჩენს მას, როგორც ლიდერს ტაქტიკური და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კავშირგაბმულობის დარგებში. ელ3ჰარისი დაკავებულია თანამედროვე და შემდეგი თაობის მიწისზედა, სამანქანო და საჰაერი ტაქტიკური უსადენო, რადიო გადაწყვეტების და ბრძოლის მართვის ინტეგრირებული გადაწყვეტების მიწოდებით. ელ3ჰარის ქომუნიქეიშენს სისტემსი ასევე წარმოადგენს წამყვან მწარმოებელს ვიზუალიზაციის მიმართულებით, რომელსაც იყენებენ აშშ-ს და მოკავშირე ქვეყნების მებრძოლები - მე-3 თაობის ღამის ხედვის ტექნოლოგიები და მოწინავე ქსელური გადაწყვეტები. ჰარისი ასევე ემსახურება აშშ-ს სახელმწიფო და ლოკალურ სააგენტოებს საზოგადეობრივი უსაფთხოების და პროფესიონალური კავშირგაბმულობის, მათ შორის თანამედროვე რადიოსადგურების, ქსელური გადაწყვეტების და LTE -ს გამოყენებით.


ჰარისის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ ოფიციალურ გვერდზე შემდეგი ბმულის გამოყენებით www.L3HARRIS.com