კომპანია

შპს ციფრული ტექნოლოგიები (დიტექი) 2014 წლის 27 აგვისტოს, საქართველოს მოქალაქე თეიმურაზ დოლიძის მიერ დაარსდა. კომპანიას საჯარო რეესტრმა მიანიჭა რეგისტრაციის ნომერი: 405 060 142.


კომაპნიამ აქტიური მოღვაწეობა დაიწყო 2015 წელს, მას შემდეგ რაც გახდა მოტოროლა სოლუშენსის ავტორიზებული პარტნიორი საქართველოში. მიუხედავად მოკლე დროისა, დიტექმა შეძლო მოეპოვებინა მსოფლიო დონის წამყვანი კომპანიების ნდობა და გახდა მათი ავტორიზებული პარტნიორი შესაბამისი ბიზნეს მიმართულებებით.


კომპანიის მფლობელს და დამფუძნებელს აქვს 20+ წლიანი გამოცდილება პროფესიონალური რადიო-კავშიგაბმულობის სფეროში. კომპანია მცირერიცხოვანია, მაგრამ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი.


ჩვენი მიზანი და მუშაობის სფერო პროფესიონალური კავშირგაბმულობისა და ქსელური გადაწყვეტების პროექტებზე მუშაობა, დილერების და პარტნიორების მხარდაჭერა და ჩვენს ქვეყანაში მათ განვითარებაზე ზრუნვაა.


ვებ გვერდის ჩვენი პარტნიორები ნაწილში დაწვრილებით არის წარმოდგენილი ინფორმაცია ჩვენი პარტნიორების და მათი მოღვაწეობის სფეროს შესახებ. ჩვენ ვამაყობთ, რომ გვყავს ღირსეული პარტნიორები და გვჯერა, რომ მათთან თანამშრომლობა და საუკეთესო ხარისხის პროდუქციისა და გადაწყვეტების შეთავაზება და დანერგვა ჩვენს მომხმარებლებში არის დიტექის განვითარებისა და მომავალი ზრდის წინაპირობა

აქტივობები

დიტექი მუშაობს 3 პრინციპული მიმართულებით: სამხედრო კავშირგაბმულობის ტექნოლოგიები, პროფესიონალური რადიო კავშირი და ქსელები. ჩვენ მოვიცავთ ტაქტიკური კავშირის, საზოგადეობრივი მობილური რადიო კავშირის (PMR), უსადენო ქსელური კავშირის, ვიდეო დამუშავების და გავრცელების, პროფესიონალური ტელემეტრიისა და მონაცემთა მიმოცვლის სფეროებს. ჩვენ მუდმივად ვაფართოვებთ მოღვაწეობის სფეროსა და პარტნიორთა რიცხვს.

მომსახურება

ჩვენ ვაწარმოებთ პროდუქციის იმპორტს, დისტრიბუციას, პროექტირებას, საკონსულტაციო მომსახურებას, ინტეგრირებასა და ტექნიკურ მომსახურებას. ვინაიდან ჩვენ ვმუშაობთ მხოლოდ წამყვან მწარმოებლებთან და მომწოდებლებთან, ჩვენი მიზანია მომხმარებლებს მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა უპირატესობები აქვს ორიგინალი და მაღალი ხარისხის პროდუქციისა და გადაწყვეტების  დანერგვას.

გუნდი

კომპანია შედგება მაღალი კვალიფიკაციის და დიდი გამოცდილების მქონე გუნდისგან.

ჩვენ გვაერთიანებს საერთო მიზანი, მოვახდინოთ მსოფლიოში აღიარებული პროდუქციისა და კომპანიების პროდუქტების დანერგვა

თეიმურაზ დოლიძე

მმართველი დირექტორი


გიგა მჭედლიშვილი

ფინანსური მენეჯერი


ზვიად ლანჩავა

დეპარტამენტის მენეჯერი


ანტონ ამბოკაძე

ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტი


მაია კატუკია

ოფისის მენეჯერი


გურამ თუშმალიშვილი

დაპროექტების და ინტეგრაციის მენეჯერი


დავით მაღრაძე

პროფესიონალური მომსახურებების მენეჯერი


გიგო ბეგიაშვილი

იურისტი


დიტექი

ლიდერების არჩევანი

ტექნოლოგიურმა ლიდერებმა გააკეთეს არჩევანი

ეხლა თქვენი ჯერია აირჩიოთ...